Participation Fees / Taxe de participare

 
Status / Statut Until/Pana la 24.02.2017 After/Dupa 24.02.2017 On site/Pe loc
MD/Medici specialiști/primari  250 RON 500 RON 500 RON
Postgraduate physicians/Medici rezidenți 150 RON 300 RON 300 RON
Accompanying persons/Persoane însoțitoare 150 RON 150 RON 200 RON
Welcome Dinner Fee/Taxă Welcome dinner 20 RON 20 RON 20 RON
Gala Dinner Fee/Taxă Gala dinner 20 RON 20 RON 20 RON

ALL TAXES CONTAIN V.T.A. / TAXELE AFIȘATE CONTIN T.V.A.

STUDENTS have free access to all scientific sessions and coffee break. / STUDENȚII au acces gratuit la lucrările științifice ale congresului și la pauzele de cafea.

The participation fee includes: / Taxa de participare la congres include:

Accompanying person fee includes / Taxa de însoţitor include:

Welcome Cocktail and Festive Dinner Fee:  / Taxa Welcome Cocktail si Cina Festiva:

Conference Registration and the payment can be made online on the page Online Registration /  Înregistrarea la conferinţă şi plata se pot face online accesând pagina de Înregistrare online. 

If you would like to make the payment by bank transfer, please use the following information:  / Daca doriți să achitați taxa prin transfer bancar, vă rugăm să utilizați datele de mai jos:

  1. After payment with bank transfer please also Register online in order to receive a letter of confirmation on your email / După efectuarea plății prin transfer bancar vă rugăm să vă Înregistrați și online pentru a putea primi o scrisoare de confirmare pe email. 
  2. After introducing your personal information press Register button, and in the next page Wire Transfer  button. In the blue field please fill in the Payment Order Number and than confirm. / După introducerea datelor personale apăsați butonul Înregistrare, iar în următoarea pagina butonul Plată prin Transfer Bancar. În campul albastru vă rugăm să completați "numărul ordinului de plată" și apoi să Confirmați.

Please send a copy of the payment proof to the address: anca.visu@pproevents.com or on fax: +40 264 430 855. / Vă rugăm să trimiteți o copie după dovada plății la adresa: anca.visu@pproevents.com sau pe fax: +40 264 430 855.

These events will be accredited by the College of Physicians in Romania with CME. / Aceste manifestări vor fi acreditate de Colegiul Medicilor din România cu credite EMC. 

*** All bank taxes will be supported by the participants. / Toate taxele bancare vor fi suportate de participanți.

**** The paid taxes will not be returned. / Taxele plătite nu se returnează.