• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Welcome / Bine ați venit

Dear colleagues,

We have the pleasure to invite you to NeurogastRO 2017 in Iasi, March 16th – 18th 2017. This meeting continues a tradition established in 2005 in Brasov, when, with the support of Alexander von Humoboldt Fundation, we organized for the first time an international, multidisciplinary, reunion on gastro-intestinal functional and on mobility disorders, for the Central and Eastern European countries. This contributed in increasing the awareness on these pathological conditions in this zone and stimulated a lot of scientific and educational papers, documents and meetings. In time, The Romanian Society of Neurogastroenterology has evolved as a full member of the European Society of Neurogastroenterology and Motility.

Over the years, our meeting has annually continued with special sessions in the meetings of The Romanian Society of Gastroenterology and Hepatology, offering to our public lectures held by leaders of opinions of the world. The feedback of our meeting was always positive and gave us the trust to continue, every two years, these meetings. Besides, The Romanian Society of Neurogastroenterology organizes biannual congresses under the name of NeurogastRO, all with international participation.

This one present will take place in Iasi, a citadel for the Romanian culture, education and science. In addition, this year, our reunion is doubled by a reunion of Rome Foundation, for the Central and Eastern European region. Important opinion leaders, young people in this geographic zone and representatives of Rome Foundation will participate. We are waiting for you in Iasi and, looking forward to offer and unforgettable program with the occasion of this reunion.

Prof. Dan L .Dumitrașcu                                                                                                     Conf. Dr. Vasile L. Drug

President of SRGH, Chairman International Liaison Committee al Rome Fdn                           President SRNG


 

Dragi colege, dragi colegi,

Avem plăcerea mea de a vă invita la NeurogastRO 2017 în Iași, 16-18 martie 2017. Această întâlnire continuă o tradiție stabilită în 2005 în Brașov, când, cu sprijinul Fundației Alexander von Humboldt, am organizat pentru prima oară o reuniune internațională, multidisciplinară, pe tema tulburărilor gastro-intestinale funcționale și de motilitate, pentru țările din Europa Centrală și de Est. Acest lucru a ajutat la creșterea gradului de conștientizare asupra acestor condiții patologice în zona noastră și a stimulat o mulțime de lucrări științifice și educaționale, documente și întâlniri. Între timp, Societatea Română de Neurogastroenterologie a evoluat ca un membru deplin al Societății Europene de Neurogastroenterologie și Motilitate.

Pe parcursul anilor, întâlnirile noastre au continual anual cu sesiuni speciale în cadrul ședințelor Societății Române de Gastroenterologie și Hepatologie, oferind publicului nostru prelegeri susținute de către lideri de opinie din lume. Feedback-ul întâlnirilor noastre a fost întotdeauna pozitiv și ne-a dat încrederea de a continua, la fiecare doi ani, cu aceste întâlniri. În afară de asta, Societatea Română de Neurogastroenterologie organizează congrese bienale sub numele de NeurogastRO, toate cu participare internațională.

Cel de față are loc în Iasi, o citadelă a culturii, educației și științei românești. În plus, anul acesta, reuniunea noastră este dublată de o reuniune a Fundației Roma, pentru regiunea Centrală și est Europeană. Vor participa lideri de opinie și tineri din zona noastră geografică și reprezentanți ai Fundației Roma. Vă asteptăm la Iasi si dorim să vă oferim un program de neuitat cu ocazia acestei reuniuni.

Prof. Dan L .Dumitrașcu                                                                                                     Conf. Dr. Vasile L. Drug

Președinte SRGH, Chairman International Liaison Committee al Rome Fdn                            Președinte SRNG

Limbi oficiale / Official languages

Română
English